تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود پاورپوینت تست های تشخیصی سیستم گوارششناسه محصول: 876603
موجود

دانلود پاورپوینت تست های تشخیصی سیستم گوارش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تست های تشخیصی سیستم گوارش

دانلود پاورپوینت تست های تشخیصی سیستم گوارش

آزمایشات خونی:

¬1.آزمایشات خونی عمومی شامل:

¬شمارش کامل سلولهای خونی  CBC

دانلود تحقیق شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايرانشناسه محصول: 873497
موجود

دانلود تحقیق شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران

دانلود تحقیق شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران

فهرست

مقدمه ...............................................................................................................

جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي.....................................................................

تركيب شوراي نگهبان.......................................................................................

شرايط فقهاي عضو شوراي نگهبان..................................................................

عضويت وشرايط حقوقدانان عضو...................................................................

مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان..............................................................

فهرست وظايف شوراي نگهبان........................................................................

وظيفه فقها در انطباق مصوبات با موازين اسلام...............................................

وظيفة فقها در تصويب قانون خاص.................................................................

پاسداري از قانون اساسي..................................................................................

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس.....................................................

نتيجة رسيدگي شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس...............................

وظيفة شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسي كيفيت نظارت شوراي نگهبان        

نتيجه گيري.......................................................................................................

منابع..................................................................................................................

مقدمه:

شوراي نگهبان:

شوراي نگهبان از دو كلمة شورا و نگهبان تركيب شده است. شورا نمايانگر ماهيت كار اين نهاد است و ريشة قرآني دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوري بينهم» و « شاور هم في الامر» شوراها از اركان تصميم گيري و ادارة‌ امور كشور هستند و شوراي نگهبان از اهم اين شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهي متخصص صاحب نظر و داراي صلاحيت لازم گرد مي‌آيند تا در مورد قوانين مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملكت به مشاوره بپردازند.

كلمه نگهبان معرف نوع و اهميت اين نهاد است و مراقبت وحراست دائمي‌را مي‌رساند. شوراي نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازين اسلامي‌و قانون اساسي است. اين شورا وظيفه ندارد كه مصلحت فرد يا جمع يا هر دو را بسنجد. و يا وضع اجتماعي را بررسي كند و ضرورتهاي روز را مورد ملاحظه قرار دهد ويا مصوبات مجلس را از جهت  مفيد و مضر بودن مورد ارزش يابي قرار دهد و يا تلاشي در اصلاح عبارات از لحاظ دستوري نمايد  هيچ يك از اين موارد به شوراي نگهبان مربوط نمي‌شود تا اساس تصويب يا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت انديشي و تشخيص صلاح و مصلحت در واقع كار سياسي و در درجة اول از وظايف مجلس شوراي اسلامي‌است و در حد نهائي هم به عهده تأسيس جديدي است كه به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات اخير در قانون اساسي ظاهر شده است.

شوراي نگهبان در عين حال بايد با درك درست از مقتضيات زمان ومسائل روز جهان ودور انديشي ومتانت لازم موازين اسلامي‌را حفاظت و از قانون اساسي حراست كند .شوراي نگهبان با علم به اين كه احكام اسلام براي همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقيق اجرا به آنها تحرك و جذابيت مي‌دهد از چنين ديدگاهي شوراي نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازين اسلام و قانون اساسي را شناسايي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه شكل قانوني به خود بگيرد . در واقع اولين و اصلي ترين وظيفه شوراي نگهبان، نگهباني است و لفظ به كار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوري اسلامي‌ايران به جهت اتكاء به اسلام در يك موقعيت خاص جهاني قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به ميان مي‌آيد بلافاصله ايران و حكومت اسلامي‌وقانون اساسي آن تداعي مي‌شود.

و هر قانون و سازمان حكومتي كه ايران ارائه كند عنوان اسلامي‌مي‌گيرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشي آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس مي‌كند . لازمة حفظ اين موقعيت و استحكام بخشيدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجراي قوانين اسلامي‌واقعي با تمام مشخصات اصلي آن است و مخصوصاً بايد اسلام‌شناسان توجه نمايند موادي بي‌پايه و غيرمعقول و سبك به نام احكام اسلام مورد تصويب قرارنگيرد كه اسباب بي‌اعتباري مكتب الهي اسلام باشد.

شوراي نگهبان و شوراي نگهبان قانون اساسي هردو مفهوم واحدي دارند. قانون اساسي درهمه جا عبارت شوراي نگهبان را به كار برده جز در اصل 121 كه بدون هيچ دليل خاصي به شوراي نگهبان قانون اساسي تصريح كرده است كه البته مفهوم اصلي را تغيير نمي‌دهد.

جايگاه شوراي نگهبان درقانون اساسي:

درحقوق اساسي ما شوراي نگهبان پديده جديدي است. تدوين‌كنندگان قانون اساسي درپي مرجع صالحي بودند تا با قدرت كامل از موازين اسلام و اصول قانون اساسي پاسداري كند و با اين تفكر اصول مربوط به شوراي نگهبان را تدوين نمودند.

فصل ششم قانون اساسي به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشكيل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شوراي اسلامي‌بيان كنندة شكل گيري و تركيب كلي مجلس است .

مبحث دوم نيز با عنوان اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌ترتيب كار و چگونگي وظايف مجلس را توضيح داده است . در قانون اساسي هيچ فصل يا مبحث خاصي با عنوان شوراي نگهبان ديده نمي‌شود تنها  در ذيل مبحث دوم از اصل 91 الي 99 بدون تعيين عنوان و سرفصل به شرح تشكيل شوراي نگهبان و وظايف و اختيارات آن پرداخته است.

اگر اين قصور به آن علت باشد كه قانون اساسي شوراي نگهبان را قسمتي از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت كه مبحثي جداگانه از فصل قوة مقننه در برگيرندة عنوان شوراي نگهبان باشد همان طور كه فصل مربوط به قوة مجريه داراي مباحثي است با عنوان رياست جمهوري و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود كه براي فصل مربوط به قوة مقننه نيز مباحثي مانند تركيب و تشكيل مجلس شوراي اسلامي‌، اختيارات وصلاحيت مجلس وشوراي نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالي كه اكنون پس از اصل 90 اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌پايان مي‌گيرد يكباره  و بي هيچ عنواني از اصل 91 تا 99 به تشكيل و وضع شوراي نگهبان و اختيارات آن پرداخته است و اين در حالي است كه تركيب شوراي نگهبان وصلاحيت و اختيارات آن به هيچ وجه در چهارچوب  اختيارات و صلاحيت مجلس نمي‌گنجد.

در قانون اساسي علاوه از 9 اصل ( 91 الي99) كه منحصراً شوراي نگهبان و وظايف آنرا توصيف مي‌كند در 11 اصل ديگر نيز اين شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخي ديگر از اصول قانون اساسي نيز مانند اصول ( 6 و 12 و  59 و 73 و  77 و  78 و 82  و 83  و 85  و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شوراي نگهبان در آنها نيامده ولي مفاد آن به نحوي با كار اين ارگان مربوط است.

محتواي اصولي كه در آنها از شوراي نگهبان نام برده شده با آن كه چند اصل  آن تقريباً تكراري است در مجموع نمايانگر اين معني است كه ظريف ترين و دقيق ترين وظايف و مسئوليتها را در سازمان حكومتي بر عهده دارد.

تركيب شوراي نگهبان:

شوراي نگهبان ارگاني است با تركيب خاص فقيه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به اين ركن راه دارند و آن قدر هم نزديك اند كه مي‌توان براي آنها يك عنوان واحد قائل شد در جامعة اسلامي‌فقيه در واقع حقوقدان اسلامي‌در ابعاد وسيع آن است و حقوقداني كه داراي ديدگاه اسلامي‌باشد به فقيه بودن نزديك است . جدا شدن دو عنوان فقيه و حقوقدان در گذشته نيز به دليل دوگانگي بافت جامعه بوده و قانون اساسي نيز به جهت ملاك زمان اين وضعيت را پذيرفته و چنين تركيبي را از لحاظ تخصصي و آگاهيها براي شوراي نگهبان لازم شمرده شوراي نگهبان 12 نفر عضو دارد شش نفر فقيه وشش نفر حقوقدان.

عضويت فقها:

 

 

 

فایل ورد 35 ص


دانلود تحقیق بررسي مجموعه هاي مسكوني در مشهدشناسه محصول: 872667
موجود

دانلود تحقیق بررسي مجموعه هاي مسكوني در مشهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق بررسي مجموعه هاي مسكوني در مشهد

دانلود تحقیق بررسي مجموعه هاي مسكوني در مشهد

از آنجائي كه براي طراحي يك مجموعة  مسكوني، آگاهي نسبت به وضعيت مجموعه هايي كه تاكنون در اين شهر به وجود آمده اند و تأثيراتي كه از مرحله طراحي تا زمان استفاده ، از محيط گرفته يا بر آن مي گذارند، ضروري مي نمايد. با عنايت به اين مهم، در اين بخش  از رسالة حاضر، چند نمونة شاخص و تأثير گذار در بخشهاي مختلف شهر انتخاب شده اند تا به ترتيب زماني و با بررسي نكات مثبت و منفي آنها، شناخت دقيق تري از وضعيت اين پديده ها در سطح شهر به دست آيد.

ارائه اطلاعات در مورد اين مجموعه ها در قالب: نمايش موقعيت قرارگيري در شهر، ديدهاي گوناگون در وضعيت موجود از آنها، تصويري بازسازي شده از مجموعه ( برايدرك بهتر بيان معماري آنها) ، همچنين نقشه ها و ساير مشخصات. در موارد لازم، اطلاعات نقشه ها و ساير توضيحات ضروري در ارتباط با بنا اين بررسي را كاملتر ميكند.

1- مجتمع مسكوني فيروزه:

علت انتخاب:‌اين مجموعه يكي از معدود مجتمعهاي مسكوني مشهد است كه پس از آپارتمانهاي مرتفع در عرصه ساخت و ساز مسكن، به بلند مرتبه سازي روي آورده و امكان زندگي در ارتفاع بيش از 56 طبقه را براي ساكنين، فراهم نموده است.

1- بررسي ويژيگيهاي كالبدي - فضايي مجموعه:

مجتمع مسكوني فيروزه با تعداد 1400 واحد مسكوني در قسمتي از شهر واقع شده كه بيشترين كابري اراضي آن مسكوني است.

موقعيت شهري و كاربريهاي بافت پيراموني و بلافصل:

اين مجموعه در محدوده بين بلوار شهيد قرني ( بلوار فردوسي) ، بلوار شهيد صادقي (بلوار سازمان آب) و بلوار قاضي طباطبايي واقع شده است. كاربريهاي اطراف آن در حوزه پيراموني عبارتند از:

1- اورژانس   2- مجموعه فني و حرفه اي  3- هتل صبا

4- پمپ بنزين   5- بيمارستان خاتم الانبياء  6- مجموعه ورزشي كارگران و مجموعه تفريحي 7- مجموعه هاي مسكوني با قدمت زياد نظير 600 دستگاه،512 دستگاه مجموعه مسكوني شركت گاز و مجموعه مسكوني فرهنگيان

كاربريهاي داخل مجموعه و در حوزه بلافصل آن عبارتند از :

1- مسكوني  2- مركز تجاري 3- درمانگاه 4- مسجد

نظام دسترسيها و الگوي حركت سواره و پياده:

كل مجموعه به 6 فاز مجزا از يكديگر تقسيم شده كه هر كدام داراي هيات مديره مختص به خود مي باشد و هيچگونه ارتباطي بين فازهاي مختلف وجود ندارد. تفكيك حركت سواره و پياده بدين ترتيب است كه حركت سواره در فضاهاي  ارتباطي كه در بين فازهاي مختلف ايجاد شده اند، صورت مي گيرد و هيچگونه تداخل حركتي سواره در داخل محوطه هاي دروني مجتمع وجود ندارد، مگر در موارد اضطراري.

بررسي نحوه همگني مجموعه با بافت اطراف و محيط:

در اين زمينه مي توان به نكات زير اشاره نمود:

1- برجها طوري طراحي شده اند كه حداقل سايه اندازي را بر هم داشته باشند.

2- اگر چه ريتم افقي- عمودي و نيز شكستگيهايي در نما ديده مي شود، وليعدم استفاده از مصالح متنوع، موجب بوجو آمدن سيمايي يكنواخت در بدنه شده است كه البته  وجود تراسها وفضاهاي باز در طبقات و نيز ريتم نما، از تأثير آن كاسته است.

3- وجود فضاهاي باز در طبقات بالاي برجها، نكته اي قابل توجه است كه تنها در مورد تعداد واحدهاي معدودي استفاده گشته است و در جاي خود قابل تقدير و تأمل است.

4- مسأله اشراف مجمع بر منازل مسكوني اطراف و نيز طراحي تراسها رو به فضاي خصوصي بافت مسكوني مجاور، يكي از نكات منفي پروژه است. چرا كه با توجه به نظر  خواهي صورت گرفته از ساكنين، يكي از كابريهاي عمده تراسها، مسأله چشم انداز ذكر شده است كه با درنظر گرفتن اشراف بوجود آمده بر منازل اطراف، مطلوب نمي باشد.

5- بهتر بود كه حجم برجها با افزايش ارتفاع پلكاني مي شد تا از تأثير ارتفاع زياد آنها بر بافت مجاور بكاهد.

6- غلبه توده بر فضا، بجاي فضا بر توده از معضلات مجموعه است.

7- فازهاي مختلف مجتمع با. نرده از محيط پيراموني خود تفكيك شده اند.

8- كمبود فضاهاي سبز ونشيمن و نيز مكانهاي جمعي مناسب كه بصورتي شايسته تجهيز شده باشند، باعث انرواي ساكنين شده و از بعد اجتماعي مجتمع كاسته است.

9- فضاي باز مجموعه نيز، عموماً‌ با موزائيك فرش شده است و فضاهاي تجمع جهت گذران اوقات فراغت ونيز ايجاد همبستگي اجتماعي در ساكنين، متناسب با جمعيت مجموعه وجود ندارد.

10- مجتمع تجاري مجموعه در مكاني قرار گرفته كه علاوه بر پاسخگويي به نياز مجتمع با بيرون هم ارتباط كند.

11-سلسله مراتب دسترسي به داخل مجتمع از فضاي باز (محوطه)، به فضاي نيمه باز ( سرپوشيده ) و سپس فضاي بسته صورت مي گيرد كه تركيب مناسبي بنظر مي رسد. همچنين فضاي نيمه باز سرپوشيده مجموعه كه شامل پيلوت ساختمانها مي شود، با قرار گرفتن در سطحي بالاتر از محوطه شخص گشته است. اين فضا شايد بتواند در صورت ساماندهي مناسب، بعنوان يك فضاي اجتماع مطلوب براي ساكنين بخصوص در فصول سرد و باراني، مورد استفاده قرار گيرد و تا حدي كمبود اينگونه فضاها در مجتمع را، جبران نمايد

12- پاركينگهاي مجتمع با قرار گرفتن در زير محوطه باز و داشتن دسترسي از طريق رامپ، از تداخل سواره و پياده جلوگيري كرد هو كاملا نيز كنترل مي شود. ايجاد نورگير در فضاي باز مجموعه كه امكان ورود نور به فضاي پاركينگ در طبقه1- را ايجاد مي كند، قابل توجه است.

بررسي واحدهاي مسكوني و فضاهاي دروني آنها: ( بطور كلي)

1- واحدها بصورت1،2و3 خوابه طراحي شده اند.

2- متراژ واحدهاي مسكوني ( در فاز 4 مجتمع) از تنوع جالب توجهي برخوردار است  و در 7 تيپ با متراژهاي 170،160،140،125،110،92،80 متر مربعي قرار مي گيرند.

3- فضاهاي ارتباط عمودي، عموماً از سه بخش تشكيل شده است:

الف)  آسانسور حمل افراد

ج) آسانسور حمل بار( خدماتي) كه اغلب بسته مي باشد و در موقع اسباب كشي استفاده مي شود.

4- نوع سيستم سازه اي بتن آرمه است كه بعلت ارتفاع زياد، موجب افزايش ابعاد ستونها گشته است.

5- سيستم گرمايشي- سرمايشي مجتمع بصورت سيستم حرارت مركزي است.

6- عدم تطابق ميان سازه و فضا در بعضي از واحدها، موجب ايجاد مشكلاتي گشته است

7- تراس در ارتباط با آشپزخانه، نشيمن و خوابها، مناسب شكل گرفته است.

2- بررسي ويژگيهاي اجتماعي- ساكنين:

به لحاظ ويژگيهاي اجتماعي- ساكنين( با توجه به ارزيابي فرمهاي نظر خواهي) ، نكات زير بطور خلاصه بيان مي شوند:

1- تعداد افراد خانوار در اين مجتمع به لحاظ تنوع پلاتي كه در آن ديده مي شود، از 2 نفر تا 5 متغير مي باشد.

 

 

 

فایل ورد 13 ص


دانلود تحقیق مزاياي سخنرانيشناسه محصول: 870914
موجود

دانلود تحقیق مزاياي سخنراني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مزاياي سخنراني

دانلود تحقیق مزاياي سخنراني

مزاياي سخنراني

روشي مقرون به صرفه در زمان و وقت گروه

باعث ايجاد خلاقيت وانگيزه مي شود

بوسيله مختصر نمودن شاخه هاي مورد مطالعه درزمان و وقت دانشجويان صرفه جويي مي شود

سخنراني مي تواند فرصت طرح موضوعات به روز و Upto-date فراهم نمايد وسيله خوبي براي معرفي كه موضوع مي باشند.

سخنرانيها باعث افزايش روند كار دانشجويان مي شود و وسيله اي براي سرعت بخشيدن به كار دانشجو مي باشد.

معايب سخنراني

به طور نسبي در ايجاد انگيزه و تحريك انديشه بي تاثير مي باشند.

در تغير طرز فكر وتحريك وتهييج آن بي تاثير مي باشند.

سخنرانيها نسبت به روشهاي ديگر نامناسب مي باشند.

هدف عمده واصلي سخنرانيها نبايد قضاوت هايي در مورد اجتماع ويا اشخاص باشد.به طور كلي برسراين مسئله كه يك سخنراني 50 دقيقه اي بدون تفسير و بررسي يك روش ضعيف در ياد گيري مي باشد توافق وجود دارد.   

معمولآ هيچ دانشجويي در بحث شركت نمي كند وهيچ تمريني در مورد آنچه ياد گرفته شد ويا آنچه كه سخنران در مورد آن به نتيجه رسيده وجود ندارد.

سخنرانيها با كاهش شديد تضاض وافت شديد در خواست از طرف دانشجو مواجه مي باشد.

براي مثال در يك مطالعه و تحقيق در اين مورد دانشجويان قادر بودند به خاطر بياورند و7 درصد محتواي 5 دقيقهاي اول سخنراني را اما فقط 20 درصد ده دقيقه آخر را به خاطر مي سپرند

در نتيجه يافته هاي سخنران تاثيرمطلوبي در دانشجو ندارد.

به دليل عدم تقاضاي سريع از طرف دانشجويان در بارة آنچه رد طول سخنراني ارائه شده در طي مدت زمان كوتاهي افت شديدي در صدد موارد آموزش داده شده بوجود مي آيد.

فاكتورهاي ديگر مي توانند در به خاطر سپردن اطلاعات داده شده در سخنراني كمك كنند اين فاكتورها عبارتند از : معني بخشيدن به آنچه آموزش داده شده ، ايجاد بحث منطقي در مورد موضوع مطرح شده تكرار به منظور ماندگاري يادگيري ونتيجه و باز خورد آن بر روي اجراء وتمرينهاي نوشتاري خواهد بود.

دانشجويان تظاهر مي كنند كه مايلنداهداف موضوع سخنراني را بدانند

در دسترس بودن اهداف مورد نظر وبدست آمده وسيله خوب و مطمئني براي تهسيل نمودن امر ياد گيري مي باشد اگر چه بطور كلي اين اهداف بر آساني محقق نمي شوند.

سخنران

دانشجويان انتظارات خاصي از سخنران به خصوص در ارائه يك سخنراني جذاب دارند.

اصول مطالب عبارتند از :

 1- شفاف بودن بحث و آنچه ارائه مي شود.

2-تمامي مواردي كه بيان مي شود واضح ومنطقي باشد.

3-دانشجويان قادر به فهميدن اصول اساسي موضوع باشند.

4-به وضوح سخنراني را بشنوند.

5-بر موارد به طور هوشمند …….. مفهوم ببخشند.

6-به سخنران در زمينه موضوع به طور دوستانه ومساعدت آميز كمك نمايند.

7-به ادامه بحث توجه داشته باشند.

8-خود را با دقت مناسب سخنراني تطبيق بدهند.

 بورسيه يا هزينه تحصيلي

نشان دادن دانش و علم به روز در مورد موضوع

با مثال توضيح دادن در مورد كاربرد هاي علمي موضوع مورد بحث

اشاره به آخرين پيشرفت ها در مورد موضوع

نشان دادن ارتباط بين بحث تئوري و عملي موضوع

ايجاد انگيزه براي پيشرفت دانشجويان

در نظر گرفتن نقطه نظرات دانشجويان

اجازه طرح سوال در طول سخنراني

تحريك دانش آموزان براي تفكر مستقل ومنتقدانه .

فاكتورهاي بالا نشان مي دهد روشهاي متفاوت مي توانند فرايند سخنراني را تهسيل بخشند .ضروري به نظر مي رسد دانشجويان درنظر بگيرند ياد گيري وبحث و مجادله در ساختار و ارائه يك سخنراني نكاتي كه مي بايست سخنران از آن دوري كند:

 

 

 

 

فایل ورد 45 ص


دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعاتشناسه محصول: 870916
موجود

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

چكيده:  با وجود  مطالعات نظري نسبتا زيادي كه در زمينة استفاده از نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات صورت گرفته، اما به طور نسبي نظام‌هاي بازيابي اندكي را مي‌توان مشاهده كرد كه در آنها از  قابليت‌هاي نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي استفاده شده باشد. به تعبير ديگر، در اغلب اين‌گونه نظام‌ها، استفاده از الگوهاي سنتي بازيابي اطلاعات نظير منطق بولي قابل مشاهده است.. بررسي متون مرتبط نشان مي‌دهد كه اغلب پيشرفت‌ها در اين زمينه مرتبط با مفاهيم پردازش هوشمند متن، واسط‌هاي هوشمند و عامل‌هاي هوشمند بوده است. اين مقاله سعي دارد به طور نظري ميان اهداف مورد انتظار از نظام‌هاي خبره و هوشمند و فرايند بازيابي اطلاعات ارتباط برقرار كند. در نهايت، با رويكردي كاربرمدار اين موضوع مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه ماهيت برخي  فرايندها در  بازيابي اطلاعات مرتبط با نياز اطلاعاتي واقعي كاربر به گونه‌اي پيچيده است كه به دشواري مي‌توان نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي را به طور كامل جايگزين آن كرد.


 مقدمه

    مقالات و متون متعددي  در مورد مفهوم و كاربردهاي نظام‌هاي خبره[1] و هوش مصنوعي[2] نوشته شده است. با اين حال، جست‌جو در  ويرايش پيوسته (2004) پايگاه چكيده مقالات كتابداري و اطلاع‌رساني (ليزا)‌[3] نشان داد كه به طور نسبي مقالات اندكي در خصوص كاربردهاي عيني نظام‌ها‌ي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات نوشته شده است. هدف مقاله حاضر، پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي (هوشمند) را مي‌توان در نظام‌هاي بازيابي اطلاعات مورد استفاده قرار داد  و اگر چنين است كاربرد  عيني آنها در اين‌گونه نظام‌ها چگونه است. مروري بر تحقيقات انجام شده در حوزه كتابداري و اطلاع رساني در اين زمينه نشان مي‌دهد كه ابهام‌هايي در خصوص كاربردهاي عيني فن‌آوري‌هاي خبره و هوش مصنوعي در بازيابي اطلاعات مشاهده مي‌شود. چه بسا، يكي از دلايل اين امر انتشار متون و مقالاتي است كه بيشتر بر جنبه‌هاي نظري تاكيد داشته‌اند. اين موضوع  توسط لنكستر[4] و وارنر[5] در كتاب" كاربرد فناوريهاي هوشمند در خدمات كتابداري و اطلاع‌رساني" برجسته شده است (لنكستر و وارنر، 2001، ص1). در واقع،  اين ابهام وجود دارد كه آيا نظام‌هاي مورد بحث در اين‌گونه متون و مقالات، به طور عيني به مرحله بهره برداري رسيده‌اند و در پايگاه‌هاي اطلاعاتي حاوي انواع مختلفي از اطلاعات، برروي ديسك فشرده يا شبكه‌هاي پيوسته، مورد استفاده قرارگرفته‌اند،  يا اينكه تنها ساختار و عملكردهاي آنها به طور نظري مورد بحث قرارگرفته است، يا در بهترين شكل، در قالب پيش نمون[6]  ارائه شده‌اند. از طريق جدول 1 مي‌توان ديدگاهي كلان نسبت به مقالات مرتبط منتشر شده در مجلات حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني كه در پايگاه ليزا نمايه شده‌اند بدست آورد.


 

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorderشناسه محصول: 850881
موجود

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder

Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptoms

a b s t r a c t

Eating disorders and social anxiety are highly co-occurring. These disorders share fears of social evaluation,
possibly maintained by similar cognitive content and styles, including an inability to adapt or flexibly respond
to unexpected conditions. However, the role of cognitive inflexibility in eating disorders in relation to social
anxiety has not been explored.
Objective: In this study, the link between eating disorder symptoms and cognitive inflexibility, while accounting
for social anxiety, is examined.
Method: Participants (N=461)were undergraduateswho completed the Detail and Flexibility Questionnaire 12-
item Cognitive Rigidity subscale, the Eating Disorders Diagnostic Scale, and the Social Interaction Anxiety Scale.
Results: Eating disorder symptoms and social anxiety were both positively correlated with cognitive inflexibility.
After controlling for social anxiety, the relationship between eating disorder symptoms and cognitive inflexibility
remained robust.
Discussion: Further examination of cognitive inflexibility in eating disorders and comorbid social anxiety in clinical
samples iswarranted.We suggest future directions for examining cognitive inflexibility as a trans-diagnostic construct
important to eating disorders and frequently comorbid disorders, consistent with NIMH Research Domain
Criteria.

 

سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

چکیده

اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی بسیار زیاد با هم رخ می دهند. این اختلالات در ترسهای ارزیابی اجتماعی مشترک هستند، (که) احتمالا به وسیله سبک ها و محتوای شناختی مشابه حفظ می شود، که یک ناتوانی برای پاسخ منعطف یا انطباقی به شرایط غیرمنتظره را در بر می گیرد. هرچند، نقش انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن در رابطه با اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف: در این مطالعه، ارتباط بین نشانگان اختلال خوردن و انعطاف ناپذیری شناختی، در حالی که اضطراب اجتماعی را توجیه می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.

روش: شرکت کنندگان(461) دانشجوی دوره لیسانس بودند که جزییات و زیرمقیاس خشکی شناختی پرسشنامه 12 آیتمی انعطاف پذیری، مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن، مقیاس اضطراب تعاملی اجتماعی را پر کردند.

نتایج: نشانگان اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی هر دو به طور مثبت با انعطاف ناپذیری شناختی همبستگی داشتند. بعداز کنترل اضطراب اجتماعی، رابطه بین نشانگان اختلال خوردن و انعطاف ناپذیری شناختی قوی باقی ماند.

بحث: بررسی بیشتر بر روی انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی همراه در نمونه های بالینی جالب است. ما پیشنهاد می کنیم جهت گیری های آینده انعطاف ناپذیری شناختی را به عنوان سازه مهم تشخیصی گذرا برای اختلالات خوردن و اختلات اغلب همراه در تطابق با معیارهای حوزه تحقیقی  NIMH مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

فایل pdf مقاله به لاتین 3 ص

فایل ورد ترجمه مقاله 11 ص


دانلود گزارش کارورزی دامپزشکیشناسه محصول: 851246
موجود

دانلود گزارش کارورزی دامپزشکی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود گزارش کارورزی دامپزشکی

دانلود گزارش کارورزی دامپزشکی

مقدمه

هدف از فراگیری هر علمی، به کار بستن و استفاده عملی از آن علم برای بهبود زندگی بشر می باشد. دامپزشک از یک سو با تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریهای دامی به تولید پروتئین و فرآورده های غذایی با منشاء دامی کمک می کند و از سوی دیگر با تشخیص و درمان بموقع و در صورت لزوم معدوم کردن دام، از سرایت بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان جلوگیری به عمل می آورد و اداره دامپزشکی در رأس همه این فعالیت ها قرار دارد و آنها را سازماندهی می نماید.

بخش اول:  نظارت بر بهداشت عمومی

این بخش یکی از بخش های بسیار مهم و حیاتی در سیستم دامپزشکی  می باشد که در ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت غذایی مردم می باشد که چه بسا اگر این بخش نمی بود مردم در جامعه با مشکلات زیادی از نظر سلامت مواد غذایی مواجه می بودند و هیچ گونه امنیت غذایی وجود نمی داشت به خصوص در مورد مواد غذایی خام دامی که بیشترین خطر را می توانند برای سلامتی جامعه در بر داشته باشند چون این مواد محلی مناسب و مغذی برای رشد ویروس و میکروب ها و کلاً عوامل بیماری زای خطرناک می باشند و قدرت فساد پذیری این مواد بالا می باشد.

×××واحدهای تحت پوشش این بخش :

این بخش از شبکة دامپزشکی مسئول نظارت بر مواد خام دامی است و مواد فرآوری شده از مواد دامی به این بخش مربوط نمی باشد و فقط مسئولیت مواد خام دامی فرآوری نشده مانند : گوشت قرمز، گوشت چرخ کرده ، ماهی، مرغ، تخم مرغ ، آلایش (دل، جگر، سنگدان و ...) ، کله و پاچه ، برعهده این بخش است، علاوه بر آن مراکزی که در ارتباط مستقیم با این نوع مواد می باشند و به طور کلی مراکزی که در زمینه تهیه و کشتار و نگهداری و یا فروش و یا طبخ این مواد و یا حمل و نقل این مواد دخیل هستند تحت پوشش و نظارت این بخش قرار دارند و در مورد هر مرکز بررسی های مخصوص به آن انجام می شود و در ضمن در زمینه قرنطینه بخشی یا استانی و نظارت بر خروج و ورود دام یا محصولات خام دامی که این بخش نظارت دقیق را برعهده دارد.

×× کشتارگاهها :

اولین مکانی که در پوروسه تهیه مواد خام دامی دخیل است کشتارگاه ها می باشد که باید نظارت دقیقی بروی آن از لحاظ بهداشت فردی کارگران و کارکنان و بهداشت محیط کشتارگاه و وسایل کار باید انجام شود و علاوه بر آن نظارت بر نحوه کشتار یا تخلیه امعاء و احشاء و ... و همچنین بررسی بهداشت گوشت از لحاظ بیماریهای احتمالی برعهده ی این بخش است این بخش یعنی کشتارگاه ازاین لحاظ دارای اهمیت است که نحوه تولید این مواد از نظر بهداشتی در نگهداری و ماندگاری آن در آینده بسیار مؤثر است.

×× قطعه بندی ها :

دومین مکانی که بعد از کشتارگاه، محصولات در ارتباط است، قطعه بندی ها می باشند که در آن لاشه های دامی و طیور بنا به درخواست بازار و مشتری ها به اشکال مختلف قطعه بندی می شود و بسته بندی و یا کارهای دیگر مانند افزودن ادویه و غیره روی گوشت انجام می شود و به بازار ارسال شده و یا وارد سردخانه می شود.

در قطعه بندی اولین نکته که باید مورد بررسی قرار گیرد ماشین های حمل گوشت است که باید ابتدا مجوز آنها بررسی گردد تا مدت آن تمام نشده باشد و دومین نکته مجوز گوشت می باشد که باید بررسی شود، سومین مورد، نحوه قرار داشتن لاشه در یخچال ماشین است که در صورت وجود مشکل باید برخورد شود و چهارمین نکته رعایت اصول بهداشتی در هنگام تخلیه لاشه ها می باشد که نباید با سطح زمین یا کف ماشین برخورد کنند و نکته بعدی، دور ریختن نقاط زائد لاشه یا مناطقی که دارای کیست داخل ماهیچه ای و یا سایر بیماری ها هستند که در کشتارگاه قابل تشخیص نبوده اند، که باید دامپزشک قطعه بندی باید این موارد را بررسی و در صورت لزوم آن قسمت حذف گردد و نکته مهم دیگر رعایت بهداشت محیط کار است که باید از همه لحاظ پاکیزه باشد و تمام کف و دیوارها قابل شستشو باشند و در هنگام بسته بندی باید بهداشت رعیات گردد و مدیر تولید بر آن نظارت داشته باشد مهمترین نکته را که باید توسط بخش نظارت دامپزشکی بررسی شود نحوه نگهداری مواد خام دامی می باشد یعنی منجمد کردن این مواد باید ابتدا این مواد  در محلی بنام پیش انجماد قرار گیرند که دمای آن (4-) درجه می باشد و بعد آنها را در تونل انجماد که دمای آن (34-) تا (40-) درجه می باشد و در این محل مواد خام ماهی در بسته های مخصوص که معمولاً فلزی بوده قرار گرفته و در آن محل نگهداری می شوند که مدت زمان نگهداری آنها حداکثر 7 تا 9 ماه می تواند باشد که بسته به نحوه آماده سازی آن تا زمان انجماد، که هرچه بهتر باشد مدت ماندگاری نیز بیشتر خواهد شد.

دمای این محل ها یعنی تونل انجماد و سردخانه باید توسط بخش نظارت، کنترل شود که این کار را می توان با قرار دادن مواد غذایی خام دامی در این محل ها و پولم کردن این محل ها به مدت 18 ساعت انجام داد که باید بعد از این مدت دمای قسمت های داخلی ماده غذایی باید توسط ترمومتر اندازه گیری شود که این دما باید بعد از این مدت باید (25- تا 27-) درجه سانتیگراد باشد در غیر این صورت باید اقدامات لازم برای بهبودی شرایط این گونه محل ها به عمل آید.

نکته دیگر قرار داشتن این گونه مواد در بسته بندی های پلاستیکی یا سلفونی و درب بسته بودن آنها و داشتن لیبل یا برچسب شرکت بروی بسته ها و درج شدن تاریخ تولید و انقضا بروی آنها که بسیار مهم می باشد ( در غیر این صورت غیر قابل فروش خواهد بود).

×× سردخانه :

این اماکن محل نگهداری مواد مختلف غذایی هستند و یکی از این مواد، محصولات خام دامی می باشد که باید در شرایط خاص نگهداری شود، یکی دیگر از این مواد غذایی ماهی می باشد که از مراکز مختلف صید در کشور تهیه می شوند و برای ارائه به بازار مصرف استفاده می شوند که این مواد نیز باید در شرایط خاص نگهداری گردند، در مورد ماهی وجود لیبل شرکت صید کننده و تاریخ تولید آن بروی لیبل    می باشد تا مشخص گردد این ماهی از کجا صید شده و در چه شرایط نگهداری شده تا به این محل رسیده است و قابل پیگیری باشد و در صورت عدم وجود لیبل بروی آن نمی توان اجازه مصرف را به آن محصول داد، نکته بعد، بررسی ماهی از نظر بو و فساد ماهی است تا از عدم دیفراست شدن آن اطمینان حاصل گردد، نکته دیگر دمای نگهداری ماهی است که باید حداقل (18-  تا 40-) درجه باشد در این دما      می توان ماهی را به مدت 7 تا 8 ماه حداکثر نگهداری شود.

یکی از وظایف سردخانه ها در تماس بودن با دامپزشکی است و گزارش نمودن محموله های مشکوک و غیره به شبکه دامپزشکی می باشد تا کارشناسان آن محموله را بررسی نموده و اجازه خروج یا عدم خروج و یا معدوم کردن آن را صادر نمایند و در این مدت سردخانه موظف است که اجازه خروج را از سردخانه به صاحب محموله ندهد تا زمانی که وضعیت آن مشخص گردد، در مورد سایر محصولات خام دامی (گوشت و مرغ) نیز باید دما حداقل بین 34- تا 40- درجه باشد.

و شرایط نگهداری آن نیز به این صورت است که آنها را باید در ظروف فلزی یا ظرفی دیگر قرار داد و آنها را در باکسهای مجزا چیده و در سردخانه قرار داد.

 

 

 

فایل ورد 30 ص


دانلود پروژه تأثير موسيقي بر يادگيريشناسه محصول: 851251
موجود

دانلود پروژه تأثير موسيقي بر يادگيري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود پروژه تأثير موسيقي بر يادگيري

دانلود پروژه تأثير موسيقي بر يادگيري

مقدمه :

روش شناخت موسيقي اقوام و ملل مختلف كه از دو كلمه اتنو يوناني به معناي گروه  موزيكولوژي به معناي موسيقي شناسي تشكيل شده . اين علم ، موسيقي همه فرهنگها را در مراحل بدوي و پيشرفته بررسي مي كند  . اتنوموزيكولوژي موسيقي شناسي تطبيقي وبررسي موسيقي سنتي و سازهاي موسيقي كليه فرهنگها از ابتدايي ترين تا پيشرفته ترين آنها را معرفي نموده اند ودر واقع قلمرو آن در محدوده شناخت موسيقي فرهنگهاي بدوي و محلي است تا ديگر موسيقي ها واز مباحث سيستماتيك عملكردي اين علم مي توان به موارد زير اشاره كرد .پيدايش يا بررسي مراحل تكامل موسيقي ، رابطه موسيقي هاي محلي در سطوح مختلف فرهنگي ، سيستمهاي تنال موسيقي اساطير ، سازها وسيستمهاي آنها و مفاهيم رايج در اتنوموزيكو كه عبارتند از مدل ملودي ، رئاليزاسيون ( چگونگي ظاهر مدل ) بخشهاي مشابه مدل اصلي .‌ملودي تيپ ، كمپوزيسون ، بديهه سرايي يا ( امپروويزاسيون‌) ، مدولاسيون ، پوليفوني ( چند صوتي ) فرم ، پريود ، جمله ، فيگور ، مد سيستم تنال و شروع و خاتمه صدا .

علم موسيقي از قديم الايام برپايه هاي رياضي استوار بوده است وفلاسفه آن را از شعب رياضي دانسته متون قديمي موسيقي را در مبحث رياضي مطرح نموده اند . ابن سينا در كتاب شفا موسيقي را در فصل رياضيات مطرح نموده است . امروزه وسعت زير و بمي اصوات و قوانين موضوعات متفاوت آن موجب شده است كه موسيقي نيز همانند ساير علوم تقسيماتي پيدا مي كند . اين تقسيم بنديها براساس اصول فيزيكي و فركانسهاي اصوات است وموسيقي گاهي براساس كيفيت اجماعي آن مانند تاريخي ،ادواري ، فرهنگها و ملل تقسيم شده است وبعضاً موسيقي را ازلحاظ ادواري به دوره  قديم و قرون وسطي ،كلاسيك ، جديد ، معاصر و مدرن و يا قبل و بعد از اسلام تقسيم ميكنند و همين طور از حيث اجرايي به موسيقي تك      صوتي ،‌چند صوتي ،‌اوازي ، نظامي ، مجلسي ، اركستر ، سويت ،سونات اپرت ، اپرا ، بالت ، ركويم ، مسن و انواع موسيقي مذهبي كلاسيك ، يكنواخت ، سنتي ، رومانتيك ، محلي ، ضربي ، روحاني ونيايشي و انواع بسيار متنوع آن تقسيم كرده اند

و هر كدام  از انواع فوق نيز مي تواند  تقسيمات فرعي تري داشته باشد  و در انتها در تشريح انواع موسيقي و شناخت هر يك از انواع آن از شخصيت وفرم بيروني و دروني ( تأثير گذاري داخل يو جنبه فيزيكي ) در زير وبمي اصوات وفركانسها وتعداد اصوات موجود در آن نيز بحث مي شود و آخرين تقسيم براساس نظرگاه آهنگساز خواستگاه تم ياموضوع و غيره  مي باشد .

انواع خاص موسيقي ،‌انواع خاص سازها و ادوات موسيقي ودركنار آنها انواع سازهايي از قبيل چنگ ، آلات موسيقي ضربي ، ني و حتي سيتار در نزد ساير ملل شرقي مانند فنيقي ها ، يهوديان ، سوريها وجود داشته به خصوص انواع موسيقي آوازي ، تكنوازي هاي دروه گردان  و اركسترهاي كوچك چه در جشنها و اعياد و چه در مراسم خاص مذهبي و با استفاده از سازهاي ضربي و سنجي ،انواعي از موسيقي موجود بوده است كه تنها اشكال بسيار ساده اي از سازهاي موجود را مي توان  در آثار منقوش به جاي مانده از آن دورانها مشاهده نمود .

 

 

فایل ورد 46 ص


دانلود گزارش کارورزی احداث شبكه 20کیلوولت و فشار ضعیف - خط گرمشناسه محصول: 851267
موجود

دانلود گزارش کارورزی احداث شبكه 20کیلوولت و فشار ضعیف - خط گرم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود گزارش کارورزی احداث شبكه 20کیلوولت و فشار ضعیف - خط گرم

دانلود گزارش کارورزی احداث شبكه 20کیلوولت و فشار ضعیف - خط گرم

فهرست مطالب

 

شرح كارآموزي .......................................................................................... 4

بتن ريزي پايه‌ها ................................................................................................... 5

یراق آلات موجود در طرح بندی فشار ضعیف (کابل)................................................................................................................8

يراق آلات موجود در طرح‌بندي فشار ضعيف ( سیم)................................................................................. 8

يراق آلات موجود در طرح‌بندي فشار متوسط ............................................................................................. 8

كابل‌هاي خودنگهدار ............................................................................................................... 9

نصب ترانس ........................................................................................................................... 10

برقدار كردن شبكه .............................................................................. 10

لوازم وتجهیزات مورد استفاده در شبکه20کیلوولت  ............................................................................... 10

خط گرم ....................................................................................................17

 

شرح كارآموزي:

برای احداث ویا جابه جایی خط 20 کیلو ولت بعد از انجام طراحی توسط طراح برق منطقه ای و تایید ان توسط طراح ارشد،طرح تایید شده به پیمانکاران شرکت برق تحویل داده می شود.سپس پیمانکاران با ناظر شرکت برق برای انجام پیک تاژ(مشخص کردن جای تیر از روی طرح و استعلامات لازم از شرکت های مخابرات و گاز و...)به محل انجام پروژه می روند.بعداز پيك ‌تاژ محل انجام كار، محل‌هاي نصب پايه‌ها و ترانس‌ها را با رنگ زدن و علامت‌گذاري محل نصب پايه‌هاي 12 یا 15متري (پايه‌هاي فشار متوسط) و 9 متري (پايه‌هاي فشار ضعيف) و ترانس‌ها مشخص می کنند. بعد از مشخص كردن محل‌هاي نصب پايه‌ها و ترانس‌ اقدام به حفر گودالی با توجه به دستور داده شده توسط طراح که معمولا به عمق 1.5 و به عرض و طول 80 می باشد،انجام می دهند.بعد از حفر گودال در محل‌هاي مشخص شده به اندازه کافی سنگ های ریز و درشت می ریزند. بعد از اين مرحله نوبت به جاگذاری تیرها در گودال های کنده شده می رسد که توسط جرثقیل انجام می پذیرد.سپس شروع به ریختن سنگهای ریز در چاله می کنیم تا قدری تیر ثابت شود سپس از 4 طرف تیر را تراز می کنیم سپس با مابقی تیرهای در مسیر این کار را انجام داده بعد از این کار شروع به ریختن مابقی سنگها کرده تا تیر در جای خود ثابت شود.

 

 

 

 

بتن‌ريزي تیرها:

بتن‌ريزي با دستگاه میكسر با عيار 250 (يعني در هر مترمكعب 5 كيسه سيمان كه به ازاي هر كيسه، 50 عيار) انجام می گیرد البته در این مورد هم بعد از نظر طراح و مشخص کردن عیار سیمان انجام می پذیرد. نسبت شن به ماسه 1 به 2 بود. ماسه از نوع شسته و شن  می باشد. كه به دليل شرايط آب و هوايي و گرماي گنبد کاووس در اكثر موارد در اول صبح انجام مي‌پذیرد.البته با توجه به زمین پروژه استانداردهای مختلفی برای سیمان اعمال می شود.اما حدودا برای تیرهای فشار ضعیف حدود 500 تا 600 کیلوگرم و برای تیرهای فشار متوسط حدود یک تن سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.نکته مهم دیگر در بتن ریزی این است که از حد فندانسیون خیابان میزان بتن نباید بیشتر شود .

 

 

فایل ورد 20 ص


دانلود تحقیق جنگ نرمشناسه محصول: 852012
موجود

دانلود تحقیق جنگ نرم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق جنگ نرم

دانلود تحقیق جنگ نرم

مقدمه

جنگ نرم مترادف اصطلاحات بسیاری در علوم سیاسی و نظامی است. در علوم نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانی یا عملیات روانی و در علوم سیاسی از واژه هایی چون براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین و اخیرا به واژه انقلاب رنگین برای تبیین این اصطلاح  استفاده می‌شود.

گاهی به جای جنگ از واژه های تهدید یا قدرت نیز استفاده می شود، ولی در نهایت هر دوبه یک مفهوم ختم می شوند. نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است و "ژوزف نای" از اندیشمندان معاصر معتقد است، مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است، او برخلاف بعضی از صاحب نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در زیرمجموعه قدرت سخت قرار داده و تنها از رسانه بعنوان قدرت نرم نام می‌ برد.

در تمامی اصطلاحات بالا هدف مشترک تحمیل اراده گروهی بر گروه دیگر بدون استفاده از راه های نظامی است. اما از آنجا که در مورد گستردگی و حوزه فعالیت هر کدام اتفاق نظر وجود ندارد؛ اشاره کوتاهی به هر کدام از واژه های مذکور و سابقه تاریخی آنها خواهیم داشت.

مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است

 

ماهیت و چیستی جنگ نرم 

مفهوم «جنگ نرم» که در برابر «جنگ سخت» {literal}{{/literal}قدرت سخت چهره عریان و خشن قدرت است که تا دیگران را وادار نماید موضع خود را تغییر دهند و بیشتر در جنگ نظامی، کودتا، شورش و جنگ داخلی نمود می‌یابد.{literal}}{/literal} به کار می‌رود، دارای تعریف واحدی نیست که مورد پذیرش همگان باشد، و تلقی و برداشت افراد، جریان‌ها و دولت‌های گوناگون از جنگ نرم تا حدی متفاوت است. همچنین در برخی تعاریف مرز بین جنگ نرم، عملیات روانی، قدرت نرم و تهدید نرم مشخص نیست.


معروف‌ترین تعریف را به ژوزف نای، پژوهشگر برجستة امریکایی در حوزة قدرت نرم نسبت می‌دهند وی در سال۱۹۹۰ میلادی در مجلة «سیاست خارجی» شمارة ۸۰ قدرت نرم را توانایی شکل‌دهی ترجیحات دیگران تعریف کرد. گروهی جنگ نرم را عبارت از استفادهٔ طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه‌هایی می‌دانند که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می‌شود. (کالینز ۱۳۷۰: ۴۸۷) برخی تلاش برنامه ریزی شده برای استفاده از ابزار‌ها و روش‌های تبلیغی، رسانه‌ای، سیاسی و روان‌شناختی، برای تاثیر نهادن بر حکومت‌ها، گروه‌ها و مردم کشورهای خارجی به منظور تغییر نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای آنان را جنگ نرم می‌دانند. (fazio ۲۰۰۷: ۱۹) استفادهٔ یک کشور از قدرت نرم برای دستکاری افکار عمومی کشور آماج و تغییر ترجیحات، نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی آنان را نیز جنگ نرم می‌دانند. (Nye ۲۰۰۴: ۳) با توجه به تعاریف دیگری که ساندرس (۱۳۸۲)، کرمی (۱۳۸۷)، الیاسی (۱۳۸۸) و خانم ماه پیشانیان (۱۳۸۷) ارائه کرده‌اند می‌توان جنگ نرم را مانند هر پدیدهٔ دیگری در سه بعد شناخت: اول، ماهیت و منطق درونی قدرت نرم که عبارت از تلاش برای تاثیرگذاری بر «باور‌ها و ارزش‌های بنیادین» مورد قبول کشور هدف است. دوم، منظور و کاربرد این تاثیرگذاری، «دگرگونی هویت فرهنگی» و «تخریب الگوی سیاسی» است. سوم، ابزار اعمال اراده و پیشبرد هدف در این جنگ، «قدرت نرم» کشور حریف و متخاصم است.

براین اساس، جنگ نرم را می‌توان تغییر در ادراک گروه‌های اجتماعی در راستای درونی‌های سیاسی و ساختاری دانست. جبهه استکبار با مطلوب پنداشتن ارزش‌ها و فرهنگ غرب در پی تجویز نظام ارزشی و حکومتی خود به عنوان نسخه توسعه کشورهای توسعه‌نیافته برآمده و در این راه چون فرهنگ کشورهای مزبور را مانع توسعه می‌پندارد، به تزریق فرهنگ غرب و ایجاد لایه-های اجتماعی حامی آن مبادرت ورزیده است. بدین ترتیب هدف نهایی جنگ نرم، تغییر ساختارهای حکومتی و سیاسی کشورهای هدف است. نظریه پردازان و محققان این فرایند را با عنوان‌های گوناگون «جنگ نرم»، «جهانی سازی فرهنگ»، «استعمار فرانو»، «استحاله و فروپاشی از درون» و... معرفی کرده‌اند. امروزه، جنگ نرم، موثر‌ترین، کارآمد‌ترین، کم هزینه‌ترین، خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین نوع تهدید علیه ارزش‌ها و امنیت ملی یک کشور است. موثر‌تر است؛ چون می‌توان با کمترین هزینه، با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت‌های فیزیکی به هدف‌ها رسید؛ و خطرناک‌تر است؛ زیرا با باور‌ها، ارزش‌ها، عواطف و احساسات یک ملت، ارتباط دارد. کاربرد قدرت نرم توسط کشور‌ها موجب می‌گردد تا نیاز کمتری به کاربرد چهره عریان و خشن قدرت باشد و دیگر سیاست چماق و هویج به تنهایی به کار نرود بلکه ملت‌های مقابل به عنوان سربازان جنگی دولت‌های مزبور عمل نمایند و از طریق جذب ملت‌ها به ارزش‌ها و فرهنگ خود، اهداف سیاسی کشور مهاجم تأمین شود. این امر باعث می‌شود تا تهدید نرم علیه کشورهای هدف شکل بگیرد. در این‌صورت فرآیند ایجاد این تهدید، «جنگ نرم» نام می‌گیرد. با تشدید روند جهانی‏شدن و رواج ارزش‌های غربی، این امر سرعت بیشتری به خود گرفته است.  

بنابراین، با دانستن این نکته که ایجاد دگرگونی در جوامع با تکیه بر تغییر دیدگاه‌ها و نگرش‌های حاکمان و مردم بحث اصلی جنگ نرم است؛ جنگ نرم، جنگ برای سلطه است و مدلی نوین از فعل و انفعال‌های دولت‌های سلطه گر برای سلطه، بر کشورهای مختلف را نمایش می‌دهد. با این تعاریف از قدرت است که قدرت نرم جایگاه ویژه‌ای در تئوری‌های سلطه می‌یابد. قدرتی که تمام توان و ظرفیت خود را متمرکز بر قانع کردن دیگران می‌سازد تا رفتار آن‌ها را به گونه مطلوب خود، تنظیم و هدایت نماید

فهرست مطالب

مقدمه. 1

ماهیت و چیستی جنگ نرم. 2

غایات و اهداف جنگ نرم. 4

جنگ روانی، جنگ نرم. 7

براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین، انقلاب رنگین.. 23

اهداف اجرایی از جنگ نرم. 25

ابزار و اهداف جنگ نرم. 26

انواع جنگ... 29

اهميت جنگ نرم. 31

آمریکا 33

در ایران. 33

راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن.. 34

نتيجه گيري.. 39

منابع. 40

 

 

فایل ورد 43 ص


دانلود مجموعه تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی با حجم کمشناسه محصول: 854820
موجود

دانلود مجموعه تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی با حجم کم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود مجموعه تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی با حجم کم

دانلود مجموعه تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی با حجم کم

قابل توجه دانش آموزان و به ویژه کافی نت داران عزیز:

این مجموعه شامل 800 فایل تحقیق با حجم 1 الی 10 صفحه و فرمت word می باشد. این فایل ها طی مدت طولانی توسط خود بنده درست شده و از هر لحاظ مورد اعتماد است. همه فایل ها مرتب و صفحه آرایی آماده چاپ هستند.

اغلب فایل های این مجموعه 1 الی 4 صفحه ای هستند و به طور میانگین کل این مجموعه شامل  2000 صفحه خواهد بود.

 • دانش آموزان عزیز در طی سال تحصیلی نیازمند تحقیق هایی با حجم کم هستند که برای پیدا کردن هریک از آن ها باید زمان و حتی هزینه های زیادی صرف کنند.
 • متصدی های کافی نت نیز در طی سال تحصیلی با دانش آموزانی سرکار دارند که نیازمند تحقیق های کم حجم می باشند این کار از لحاظ زمانی و هزینه برای آن ها به صرفه نیست.

لذا با خرید این مجموعه تحقیق که شامل 800 فایل با فرمت word می باشد، می توانند به راحتی با جست جوی کوتاه فایل مورد نظر را از میان آن ها پیدا کرده و استفاده کنند. توجه داشته باشید که هزینه این محصول در مقایسه با هزینه واقعی همه این مجموعه بسیار کم بوده و از هر لحاظ به سود خریدار خواهد بود.

جدول زیر حاوی تمامی عناوین موجود در این مجموعه است.

 

10 جمله با هسته و وابسته مشخص

باب چهارم از گلستان سعدی در فوايد خاموشي

حق وتو

زندگي نامه ي امام محمد باقر عليه السلام

عشق از دیدگاه حافظ

متن عربی درمورد فوتبال

وصیت نامه شهید رجایی

Flex چیست

بار کج به منزل نمی رسد

حقوق فقه

زندگينامه سردار شهيد ولي الله چراغچي

علائم ظهور

متن کامل آیت الکرسی

وصیت نامه شهید کاوه

ph خاک

باروری ابرها

حكایت آن 23 نفر

زندگی نامه شهید کاوه

علت قیام امام حسین

مجید سمیعی

وضعیت بیمار

آب آشامیدنی

بازاریابی و تبلیغات در صنایع خودرو

حلقه های المپیک

زندگینامه ابن سینا

علل جنگ های صلیبی

محل دقیق هر یک از غدد دستگاه هورمونی

وفات حضرت زهرا

آب های زیرزمینی

بازاریابی

حمله اسکندر به ایران

زندگینامه شاعران

علم سیاست

محمد بن یعقوب کلینی رازی

وفات حضرت زینب

آبگرمکن

بازخورد

حيا و خودآرايي و نقش آن‌ها در سلامت رواني زنان و دختران

زندگینامه شعرا

علی امینی

محمد حسین طباطبایی

ویندوز 8

آثار تاریخی ، غذای محلی ، لباس محلی ایران

بازی محلی

حکایت از سعدی

زندگینامه شهید حججی

علی صیاد شیرازی

محمدتقی جعفری

ویندوز ۱۰

آداب و شرایط دعا کردن

بافت خاک

حکایت از قشیری

زندگینامه شهید مهرداد عزیزاللهی

عملیات بیت‌المقدس 3

محمدحسین فهمیده

ویژگی های شهید

آرتروز

بافت پوششی

حکومت داعش

زندگینامه فردوسی

عملیات ثامن الائمه

محیط زیست به لاتین

ویژگی های علامه حلی

آزمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک

باقرخان

حکومت شوروی

زندگینامه و وصیت نامه شهید موسوی

عملیات خیبر

مدار الکتریکی

ویکتور هوگو

آزمون جملات ناتمام

بحرالطویل

حکومت های قبل و بعد از اسلام

زندگی‌نامه امام موسی كاظم

عملیات طریق القدس

مدار سری و موازی

پادشاهی کیومرث

آسيب هاي تك فرزندي

بخاری برقی

حیا و نقش آن‌ها در سلامت روانی زنان و دختران

زکریای رازی

عملیات عاشورا

مدافعان حرم

پاندا به لاتین

آشنایی با انواع سرم

بخش از کتاب داستان راستان

حیا

ساخت کشتی

عملیات قدس

مدال آوران المپیک

پدافند غیر عامل از نظر امام خامنه ای

آشنایی با سوخت زیستی و مزایا و معایب استفاده از آن

بد بینی و خوش بینی

خاطره در مورد سیزده بدر

سال تحویل

عملیات های مهم دفاع مقدس

مدرنیته و پست مدرنیته

پدافند غیر عامل در سایر کشور ها

آمادگی جسمانی

بدنه هواپیما

خاک

سالمندی

عهدنامه ترکمنچای

مراقبت از پوست

پدافند غیر عامل

آناتومی

برق گیر

خبر در مورد کشاورزی

ساندویج

عوارض زانوی پرانتزی

مرتضی مطهری

پدافند غیرعامل

آنـژیوکت ها

بسپار یا پلیمر

خدیجه

سایبورگ

عوامل محيطي مؤثر بر رشد گياه خاک محيطي طبيعي رشد و تغذيه گياه

مرضیه حدید چی

پدافندهای غیر عامل

آهنگری یا فورج

بسیج مستعضفین

خشونت

سبزی خرد کن

عوامل موثر بر پوکی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر

مزایا و معایب سایت های اینترنتی

پرستو

آیات و احادیثی در اهمیت علم و تکنولوژی

بسیج

خلاصه ای از زندگی نامه شیخ سعدی

سبک زندگی ایرانی اسلامی

عکاسی آبستره

مزایا و معایب و اهمیت اتومبیل در زنگی

پرسمان قرآن

آینه تخت، محدب و مقعر

بلدرچین

خلاصه زندگینامه 10 شاعر ایرانی

سبک نظامی گنجوی

عکاسی امپرسیونیسم

مسئولیت مدیر معلم رواشناس

پرواربندی گوساله

ابرهای باران زا

بناهای تاریخی اصفهان

خلاصه کتاب داستان راستان جلد اول

ستارخان

عکاسی کوبیسم

مسئولیت پذیری

پرورش اسب

ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی

بنفشه

خلاصه کتاب داستان و راستان 2 از شهید مطهری

سخنان امام خمینی(ره) پیرامون جوانان و نوجوانان

عکس اعتیاد به اینترنت

مساحت و محیط اشکال هندسی

پرورش گوسفند

ابو علی سینا

به غیر از حشرات چه جانورانی گرده افشانی میکنند

خلاصه کتاب دختران آفتاب

سرد کردن آب در گذشته

عکس جنگ نرم

مسجد

پروین اعتصامی

ابوالقاسم حالت

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

خلاصه کتاب من زنده ام داستان راستان و دختران افتاب

سردار شهید بابامحمد رستمی

عکس و متن 13 آبان

مسمویت های بارداری

پلاریزاسیون

ابوالقاسم قشیری

بهشت

خلاصه کتاب من زنده ام

سردرد

عید نوروز و شعر

مسیرهای احتمالی عبور جریان برق از بدن انسان در هنگام برق گرفتگی

پلک زدن عطسه سرفه

ابوریحان بیرونی به لاتین

بیماری آلزامیر به لاتین

خلاصه کتاب های شهید مطهری جهاد در اسلام

سعدی

عین الدوله

مشتق اصولی

پنکه

ابوریحان بیرونی

بیماری تراخم

خلاصه کتاب هری پاتر

سفرنامه خراسان رضوی به قلم دکتر حمید خسروجردی

غزل سوم حافظ

مشهد

پهپادها

ابوعلی بلعمی

بیماری های ژنیتیکی

خلبان

سفرنامهٔ ناصرِ خسرو

غزل

مصطفی چمران

پوریای ولی (2)

اثر مخرب ماهواره بر خانواده و جامعه

تاثیر فضای مجازی بر جوانان

خمس زمان پیامبر

سلاح های پیشرفته

غلامرضا تختی

مطالعه و یادگیری

پوریای ولی

اجاق گاز

تاثیر محیط‌زیست بر سلامت انسان

خمینی

سلامت كودك

فارابی

مظفرالدین شاه

پوشاک مردان در دوره هخامنش سامانیان صفویه و قاجاریه

اجزای دوچرخه

تاثیر نفت خام بر زندگی ما.doc

خواجه عبدالله انصاری

سلامت

فاز متر

معایب فضای مجازی

پوكي استخوان

احادیث و روایات در مورد کودک

تاریخ شاهنشاهی دوره محمدرضا شاه پهلوی

خواجه نصیر الدین طوسی به لاتین

سلسله تیموریان

فاعل و مفعول

معرفت

پوکی استخوان فسفر کلسیم

احترام در زندگی زناشویی

تاریخچه خودرو

خواجه نصیر الدین طوسی

سلسله خوارزمشاهیان سلجوقیان و غزنویان

فایده ها و ضررهای احتمالی تغییر ژن جانداران

معرفی رشته روانشناسی

پیاده روی

احترام و حفاظت از محیط زیست

تاریخچه شعر حکایت در مورد کشاورزی

خوارزمی

سلطان ابراهیم

فرد موفق

معرفی شغل وکیل

پیامبران اولوالزم

اختراع خط

تبریز

خواص پوست تخم مرغ برای گیاهان

سلول های گلیال یا پشتیبان

فردوسی (2)

معما به عربی

پیامدهای ناگوار بدحجابی بر اجتماع

اخلاص

تبلت

خواص گیاهان دارویی

سماور برقی

فردوسی

معماری دوره هخامنشان

پیتزا

ارتباط سواد علمی و فناورانه

تجارت ایران در دوره باستان

خود پرداز

سنبل

فرق انسان و حیوان

مفهوم تنخواه در حسابداری

چدن

ارزش زن در جامعه

تحریفات عاشورا

خودرو

سندروم داون

فرق اینورتر و سافت استارتر

مقام و ارزش معلم

چرا امام حسین را با بی رحمی به شهادت رساندند؟

از ریشه ، ساقه ، برگ و گل گیاهان چه استفاده هایی میکنیم؟

تحقیق چگونگی ساخت ظروف سفالی و چینی

خیام

سنسور های دودی

فرماندهان کل ارتش

ملاصدرا

چرا دو دریا با هم مخلوط نمیشوند

از کوزه همان برون تراود که در اوست

تخم مرغ

داستان جک و لوبیای سحرآمیز به فارسی و لاتین

سنسورهای لیزری

فرهنگ ایلخانان

من چگون می توانم در پیشرفت کشورم نقش آفرینی کنم

چرا زبان فارسی را دوست دارم

اسامی مشتق و مرکب

ترازو

داستان ماهی سیاه کوچولو

سهراب سراب

فرهنگ بومی کردستان

منابع آلوده کننده دریا و چگونگی حفاظت از دریا

چرا نباید به مستقیم به خورشید نگاه کنیم

اسامی کشورها و ملیت ها

ترجمه ردیینگ زبان پیش درس سوم

داستان ماهی

سوال زبان

فرهنگ بومی ایران

 

چرخ خیاطی

اسامی کشورهای جهان

ترفند های جستجو در گوگل

داستان کوتاه سه تار از جلال آل احمد

سوال عربی

فرهنگ بومی قوچان

 

چرخ ریسک

استاد علی اکبر اسماعیلی قوچانی

ترمز

داستانی از امام باقر

سورة قاف

فرهنگ بومی کرج

مناطق آلوده به مین

چرخه آب

استدلال

ترموکوپل

داعش

سوره توبه

فرونشست زمین

منظومه شمسی

چشم

استرس امتحان

ترکیب رنگ ها

دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن

سوره حجرات

فریدون مشیری

مهدی باکری

چن ماده پر مصرف در زندگی

استرس محیط کار

ترکیه

دانشمندان علوم تجربی

سوغاتی شهرهای خراسان رضوی

فسیل

مهندسي در دفاع مقدس

چند توصیه برای دانش آموزانی که می خواهند انشای خوب بنویسند

استقامت قدرت انعطاف توان

تشویق جوانان به نماز خواندن

دایناسورها

سونامی

فضانورد ایرانی انوشه انصاری

مهندسی برق قدرت

چهار قل و آیت الکرسی و شصت قاف

استقامت قلبی– تنفسی

تشکیل کانی

دخالت آمریکا در امور داخلی ایران

سوند مثانه

فضانورد

مواد حاوی پروتئین

چوب

اسحله

تعرق

در شرایط سخت چگونه تصمیم گیری کنیم

سوند معده

فضای مجازی

مواد خوراکی پر مصرف

چگونه خمیر شیشه را به شکل های مختلف درمی آورند؟

اسراف

تغذیه کرم خاکی

درب فلزی

سیاحت نامه شاردن

فضيلت آراستگي

مواد شیمیایی

چگونه رزمندگان جهت عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند

اسلحه کلاشینکف

تفاوت IQ و EQ

دریا رود اقیانوس

سیاست نرخ ارز چگونه موجب حمایت از وارد کننده می شود

فضیل بن فیاض

مواد مخدر

چگونه می توانیم از لایه ازون محافظت کنیم

اسکندر مقدونی

تفاوت زن و مرد

دریاچه اورومیه

سیاهرگ

فعالیت های غیر ارادی بدن

موارد استفاده قارچ ها ، باکتری ها و آغازیان در صنعت غذایی و کشاورزی و غیره

چگونه میتوان قدر دان خون شهدا بود

اصل 5 قانون اساسی

تفاوت و شباهت قورباغه و ماهی

دریاچه صورتی

سیاوش کَسرائی

فعالیت کتاب علوم هشتم

موبایل

کاربرد ارگونومي

اصل تعادل در بودجه

تقارن هفته دفاع مقدس

دستاورد جنگ های صلیبی

سید جمال الدین اسد آبادی

فلز مس

موتور خودرو

کاربرد فناوری نانو در استحصال توان از انرژی خورشیدی

اصلاح فرهنگ استفاده از دنیای مجازی

تلاقی آب شور و شیرین

دفاع مقدس

سید عبدالحسین لاری

فلز هواپیما

موجودات زنده و غیر زنده

کاربرد فناوری نانو در برق

اضطراب

تلفن های خانگی و موبایل

دل نوشته پاییز

سید محمدحسین بهجت تبریزی

فناوری نانو

میخواهم یک میوه فروشی باز کنم چکار کنم که درآمد خوبی داشته باشم؟

کاربرد فیزیک در زندگی

اطلاعاتی درمورد گروه عنکبوتیان

تلفن همراه

دلایل اعتیاد نوجوانان

سیر

فواید آیت الکرسی

میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی

کاربرد لگاریتم

افسردگی و درمان

تلویزیون

دلایل فقر مردم ایران

سیزده آبان

فواید جلبک برای پوست

میلاد حضرت محمد (ص)

کاربرد ماهواره ها

اقدامات چند تن از افراد برجسته قبل از انقلاب اسلامی

تمرین افزایش سرعت

دلنوشته یک شهید

سیستم انتقال قدرت

فواید درخت و درختکاری

میوه های خشک به لاتین

کاربرد های پلاستیک

اقدامات چند تن از افراد برجسته قبل از انقلاب

تمرین برای شکل دادن و تقویت پاها

دهه فجر

سیستم های پنوماتیک

فواید روغن مایع نسبت به جامد

میکروسکوپ

کاروانسرا

ال نینو

تنفس عمیق

دهه ی فجر

سیم پیچ

فواید مضرات تلفن همراه

نابودی کره زمین

کارکردهای خانواده

الاغ

تنه دوچرخه

دودوکش و دیوار خورشیدی

سیم کشی برق خودرو برای نصب چراغ , هدلایت , دی لایت , مه شکن و غیره

فواید و مضرات تماشای تلوزیون

ناتو

کاشت نهال

التهاب

تنیس رو خاک

دوربین مدار بسته دام Dome

شامپو

فواید ورزش کردن

ناصرالدین‌شاه قاجار

کاشمر

القای الکترومغناطیسی

ته سیگار

دوربین

شاهنامه

فواید گراز و خرس در جنگل

نامه ای به خدا

کاغذ در عکاسی

الکل

تهران

دوزیستان

شب یلدا

فوتبال و والیبال

نانوایی

کامپیوتر

الگوی بسیج در کشورهای فلسطین و عراق

توان عضلانی

دوست خوب

شعار دوران انقلاب

فوتسال

ناوشکن جماران

کانال های کولر

امام حسین در واقعه کربلا

توان و قدرت عضلانی

دوستی و مدارا

شعار زمان انقلاب و توضیح

فوتوتراپی

نثر مرسل

کانی ها و چگونگی تشکیل آن ها

امام حسین

توانبخشی

دوچرخه

شعار های زمان انقلاب

فورج

نجوم و فیزیک نجومی

کانی

امام زاده صالح

توزیع پارتو

دکتر محمود حسابی

شعر از حافظ

فيزيك فضا

نحوه کارکرد باتری ها

کدام یک از سه حکومت سلجوقیان و خوارزمشاهیان و غزنویان اهمیت بیشتری دارد

امام زمان

توزیع کوشی

دی کلسیم فسفات

شعر حکایت تاریخچه شب یلدا

فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی

نرم افزار access

کرامت انسانی

امام سجاد

توصیه برای رعایت بهداشت دندان

دیتکتورهای حرارتی

شعر حکایت و بازی محلی ایران

قابوس نامه

نرم افزار اکسل

کرم خاکی

امام علی و امام حسن

تولید برق از انرژی دریا

دین زرتشت

شعر در مورد جوانی

قاره و اقیانوس

نزدیک مرزون آباد از جلال آل احمد

کرمانشاه

امام محمد باقر

تولید مصرف توزیع

دیوار صوتی

شعر در مورد حضرت محمد

قارچ کامبوجا

نظامی گنجوی

کره مریخ

امانت داری

تومور و کمر درد

رابطه علم ودین

شعر در مورد مادر

قانون اول نیوتن

نظریه مدیریت تیلور

کرو فیتینگ (Curve Fitting)

امانتداری

تک فرزندی

رادیو

شمعدانی

قانون دوم نیوتن

نقاشی چیست و چرا کودکان نقاشی میکنند

کریستالیزاسیون

اماکن دیدنی کرمان

تکنولوژی اینترنت

رازداري

شنا

قانون سوم نیوتن

نقش تغذیه و محیط روی جنین

کشتی‌رانی دریایی و رودخانه‌ای

امریکا

تکنیک شش کلاه

رازداری شعر حدیث قصه

شهاب‌سنگ

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها

کشف حجاب

امنیت انرژی در اروپا

جابر ین حیان

رازیانه سیاه دانه آویشن

شهدای ترور

قاچاق مواد مخدر

نقش ورزش در سلامت روانی – اجتماعی

کشور آلمان

ام‌دی‌اف

جاروبرقی

راه های جلوگیری از زخم معده

شهر طبرستان

قبل از زلزله چه کار کنیم

نماز در آیات قرآن

کفشدوزک

انرژی هسته ای

جت

راه های جلوگیری از گاز گرفتگی با مونوکسید کربن و ویژگی های وسایل گازسوز

شهید امر به معروف

قدرت و استقامت عضلانی

نمازهای مستحب

کلسیم

انسان شناسی از نظر اسلام

جدول علوم پایه هشتم

راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن

شهید باهنر

قدیمی ترین سکونت گاه های ایران

نمایشنامه طنز نوروز

کلمات انگلیسی شخصیت خوب و بد

انشا در مورد زلزله

جرثقیل

رشته روانشناسی

شهید بهجت

قرآن

نمودارهای آماری

کمونیسم

انشا در مورد زنگ آخر مدرسه

جرم و وزن و تفاوت بین آن ها

رشته مامایی

شهید بهنام محمدی

قرارداد کاری

نمونه برداری از خاک و روش های آن

کنترل رطوبت محیط

انشا در مورد صدای باران (2)

جن

رشته گیاهان دارویی

شهید تهرانی مقدم

قرقره

نمونه های مختلف هوش مصنوعی

کهکشان ها

انشا در مورد صدای باران

جناس

رفتارهای پر خطر نوجوانان

شهید حججی

قصه ی جادوگر و ستاره ها

نوجوانی

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

انشا در مورد طلوع خورشید

جنگ 33 روزه

رنگ ها به فارسی و انگلیسی

شهید دکتر داریوش رضایی نژاد

قلب

نوشابه

کودکان بی بضاعت

انشا در مورد فداکاری

جنگ الکترونیک

رنگرزی

شهید عباس بابایی

قم

نکره و معرفه

کودکان و نوجوانانی که در حماسه کربلا حاضر بودند

انشا در مورد فصل پاییز

جنگ ایران و عراق

روانشناسی تجربی

شهید غلامرضا مخبری

قنات

نیایش

کودکان کار

انشا در مورد پنجره

جنگ روانی علیه ایران

روانشناسی و تفسیر نقاشی کودکان

شهید محمد رستمی

قهرمان بت شكن

نیما یوشیج

کوروش کبیر

انشا در مورد کتاب فروش

جنگ صفین

رودابه

شهید مطهری

قهوه صابون روغن زیتون شامپو

هدایت الکتریکی آب EC

کونگفو توآ

انشا درباره یک فضا پیما را که روی کره ماه فرود آمده تصور کنید و تصویر ذهنی خود

جنگ نرم از دیدگاه امام خامنه ای

روز اول و دوم محرم

شهید چمران

قهوه

هدف و انگیزه ایجاد محصولات تراژن

کوه به کوه نمیرسه ولی ادم به ادم میرسه

انعطاف پذیری

جنگ نرم مرتب

روز جمهوری اسلامی

شهید یوسف کلاهدوز

قورباغه

هفته سلامت و بهداشت

کک

انقراض دایناسور

جنگ نرم چیست ؟

روز معلم

شهید

قیام چند تن از افراد برجسته قبل از انقلاب و اقدامات

هلال احمر

گاز از چه چیزی بدست می آید

انقلاب سفید

جنگ نرم

روز پاسدار

شوفاژ

قیصر امین‌پور

هندبال

گالوانیزه کردن

انواع رباط در مفصل ها

جنگ ۲۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه و مقاوت مردم فلسطین

روسیه

شکستگی فشاری

كاهش تبخير آزاد از سطح دریاچه سدها از طریق استحصال انرژی خورشيدی و توليد

هواپیما

گل آفتابگردان

انواع رباط ها

جنگل باران‌خیز استوایی

روش ساخت نانو ذرات

شکل گیری بسیج و نقش آن در دفاع مقدس

لایه اوزون

هواپیمای شناسایی آر کیو ۱۷۰

گل محمدی

انواع رباط

جهان دیگر (آخرت)

روش های تولید کمتر زباله

شگفتی های آفرینش

لقاح خارجی و داخلی

هوش سازمانی

گل یخ

انواع قالب شعری

جواب فعالیت 4 و 5 و 6

روش هایی برای مجذوب کردن دیگران

شیخ بهایی

لوزی خطر

هوش عاطفی به لاتین

گلستان سعدی

انواع مثلث و چهار ضلعی

جواب فعالیت محیط زیست

روغن زیتون

شیخ محمود شبستری

لوله گاز

هویت

گوساله

انواع نخ بخیه

جوش شیاری

روغن مایع

شیمی سبز

لیست معادن خراسان رضوی

هیت پایپ

گونه‌های دندان

انواع هنرها

جوشکاری

روغن ها

صائب تبریزی

ماجرای تجاوز اسرائیل به لبنان در جنگ 33روزه

هیپنوتیزم

گیاه ونوس حشره خوار

اهمیت ارگونومی در زندگی روزمره ما چیست

جک های هیدورلیکی

رویکرد نظامی عربستان در جنگ با یمن و تبعات آن

صابون

ماده 49 - 69 قانون ثبت اسناد

واردات رسمی و قاچاق پوشاک به ایران

گیاه کاکتوس

اهمیت جغرافیا در زندگی انسان

حافظ سمرقند و بخارا

ریاضیدانان

صبر قصه شعر

مارمولک و آفتاب پرست

واقعه 16 آذر

گیاهان داروئی ناشناخته

اهمیت شهادت

حافظ

ریخته گری

صرف فعل ماضی

ماسک و آمپول و

والیبال

گیاهان دارویی مفید برای کمردرد

ایران

حالت فیزیکی مواد

زلزله 50 سال اخیر

صفات ثانویه

ماشین لباسشویی

ورزش mma

یاخته های پشتیبان در بافت عصبی

ایستگاه مخابرات

حبل الله

زلزله نگار

صلح

مالیات در روسیه

ورزش برای افراد چاق

یاد خدا و خیر خواهی

اینترنت اشیا در شبکه هوشمند توزیع برق

حجاب

زمان‌بندی

ضرب المثل ایرانی

ماه محرم

ورزش شنا

یزد

اینترنت

حدیث از حضرت علی در مورد خشم

زنان ایثارگر

طاووس

مایکروویو

ورزش هوازی

وصیت امام

باب هفتم گلستان سعدي در تاثير تربيت

حدیث در مورد حضرت عباس

زنان در جنبش مشروطه

طراحی مهد کودک

مبارزات مردم قبل انقلاب

ورزش و دیابت

وصیت شهید حججی

حسین میری شاعر

حدیث در مورد ورزش

زنبور عسل

طرح درس قرآن پایه ابتدایی 1

مبارزات مردمی علیه رژیم شاه

ورزش والیبال

وصیت نامه شهدا

حضرت ابوالفضل

حدیث و آیه قرآن در مورد غلبه بر خشم

زنبور

طرح درس قرآن پایه ابتدایی 2

مترادف و متضاد عربی هفتم

ورزش کشتی

وصیت نامه شهید حججی

حضرت زهرا (فاطمه)

حدیث

طرز تهیه پیتزا قارچ و ژامبون

طرح درس هدیه های آُسمانی ششم

متضاد مترادف عربی هشتم

ورزش

متن سخنرانی شورای دانش آموزی

حضرت زینب

حروف مقطعه

طنز در مورد تلفن همراه

طرح روی مس

متضاد و مترادف عربی نهم

وسایل آژمایشگاهی

حضرت فاطمه زهرا

حضرت سلیمان

حسین فهمیده

عباس بابایی

عدد پی

   

دانلود پروژه بررسی توربین های بادیشناسه محصول: 855423
موجود

دانلود پروژه بررسی توربین های بادی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود پروژه بررسی توربین های بادی

دانلود پروژه بررسی توربین های بادی

 چکیده

در این تحقیق تحت عنوان "بررسی توربین های بادی"سعی شده است  تا ساختار و انواع توربین های بادی رایج  مقایسه و بررسی شوند.در ابتدا تاریخچه ای مجمل از سابقه استفاده از نیروی باد سپس انواع توربین بادی، انواع پره، توضیحاتی در رابطه با مولدهای مورد استفاده در توربین های بادی، نحوه تزریق انرژی الکتریکی تولید شده توسط توربین بادی به شبکه و سایر موارد در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

مصرف کنندگان این منبع انرژی پاک واکاوی می شوند، همچنین سایر عوامل پیرامونی این توربین ها نظیر عوامل  زیست محیطی بررسی می شوند.

 

واژه­های کلیدی: توربین بادی ،توربین بادی با محور چرخش افقی و عمودی،نیروی درگ و لیفت، توربین بادی سرعت متغیر، ژنراتور القایی دوتحریکه، ژنراتور دوتحریکه القایی بدون جاروبک

دانلود فایل برنامه نویسی AVR و شبیه سازی و PCB ساخت فلشر 8 کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعتشناسه محصول: 782400
موجود

دانلود فایل برنامه نویسی AVR و شبیه سازی و PCB ساخت فلشر 8 کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 28665تومان

برچسب ها :

دانلود فایل برنامه نویسی AVR و شبیه سازی و PCB ساخت فلشر 8 کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت

دانلود فایل برنامه نویسی AVR و شبیه سازی و PCB ساخت فلشر 8 کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت

در این بسته آموزشی نحوه ساخت فلشر 8 کانال با قابلیت تغییر افکت و کنترل سرعت افکت ها ارائه می شود. این بسته شامل فایل های:

 1. برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
 2. برنامه AVRتحت کامپایلر کدویژن(.c)
 3. فایل hex
 4. آموزش کامل نحوه ساخت و سخت افزار
 5. فایل pcb طراحی شده تحت پروتئوس

می باشد.

این مدار شامل یک عدد میکرو کنترلر AVR ATmega8 ، ترانزیستور های NPN ،پتانسیومتر 10 کیلو و مقاومت های مناسب برای pulldown کردن سویچ های صفر ویک و بیس ترانزیستور ها می باشد.

اتصال پتانسیومتر به میکرو

استفاده از پتانسیومتر در این مدار جهت کنترل سرعت حرکت افکت ها  با استفاده از  ADC میکرو کنترلر است

 

تصاویر فایل شبیه سازی

تصاویر فایل شبیه سازی

 

تصاویر فایل شبیه سازی


خرید به صورت پستی: پروژه ماشين آلات حفاری و ساخت وساز - کامل همراه با فیلم هاو عکسهای جامعشناسه محصول: 646370
موجود

خرید به صورت پستی: پروژه ماشين آلات حفاری و ساخت وساز - کامل همراه با فیلم هاو عکسهای جامع

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 34500تومان

برچسب ها :

خرید به صورت پستی: پروژه ماشين آلات حفاری و ساخت وساز - کامل همراه با فیلم هاو عکسهای جامع

خرید به صورت پستی: پروژه ماشين آلات حفاری و ساخت وساز - کامل همراه با فیلم هاو عکسهای جامع

بازدید کننده گرامی:

در این پست ما پروژه ماشين آلات - کامل همراه با فیلم ها و عکسهای جامع با حج یک 2.57 گیگ را در یک DVD به آدرس پستی شما  ارسال می کنیم..

کافیست هزینه آن را پرداخت و با شماره زیر تماس حاصل نموده تا با پست پیشتاز در اسرع وقت بسته مورد نظر را دریافت کنید:

09365816365

هزینه های مربوطه

هزینه پست : حدودا 10000

هزینه اطلاعات موجود در آن: 20000

به صورت کلی و یک جا باید پرداخت شود که در پایین این صفحه قابل پرداخت است


دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پیچ در ژیمناستیکشناسه محصول: 630279
موجود

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پیچ در ژیمناستیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پیچ در ژیمناستیک

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پیچ در ژیمناستیک

بیومکانیک ورزش، به طور عمومی مطالعه و آنالیز کمی ورزشکاران حرفه‌ای و فعالیت‌های ورزشی است. به طور ساده می‌توان از آن به عنوان فیزیک ورزش‌ها یاد کرد. در این زیر شاخه بیومکانیک، قوانین مکانیک اعمال می‌شوند تا بوسیله مدل سازی ریاضی، شبیه سازی کامپیوتری و اندازه گیری، درک بیشتری از اجرای ورزشی حاصل شود. بیومکانیک، مطالعه ساختار و عملکرد سیستم‌های زیستی با استفاده از متودهای "مکانیک" است. - که شاخه‌ای از فیزیک است که شامل آنالیز عمل نیرو هاست. در بخش "مکانیک"، دو زیر شاخه وجود دارد. استاتیک، که مطالعه سیستم هائی است که در یک حالت حرکت پایا هستند، خواسته در حال استراحت (بدون حرکت) یا حرکت با سرعت ثابت; و دینامیک، که مطالعه سیستم‌های در حال حرکت در حالی که شتاب وجود دارد، که ممکن است شامل کینماتیک (مطالعه پیکرهای متحرک با در نظر گرفتن زمان، جابجائی، سرعت برداری، و سرعت حرکت خواسته به صورت یک خط صاف یا در مسیری چرخشی باشد) و کینتیکس (مطالعه نیروهای مرتبط با حرکت، شامل نیروهای باعث حرکت و نیروهای ناشی از حرکت می‌شود).

 

 

 

 

فایل پاورپوینت 195 اسلاید


دانلود مجموعه تحقیق رشته علوم انسانی (روانشناسی وعلوم تربیتی)شناسه محصول: 618023
موجود

دانلود مجموعه تحقیق رشته علوم انسانی (روانشناسی وعلوم تربیتی)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

دانلود مجموعه تحقیق رشته علوم انسانی (روانشناسی وعلوم تربیتی)

دانلود مجموعه تحقیق رشته علوم انسانی (روانشناسی وعلوم تربیتی)

لیست تحقیق شامل موارد زیر میباشد:

دانلود تحقیق آثار مهر و محبت به ديگران

دانلود تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی

دانلود تحقیق انگيزش در كلاس درس

دانلود تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

دانلود تحقیق كودكان و دانش آموزان ناشنوا

دانلود تحقیق استرس و پاسخ به آن

دانلود تحقیق بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان و ... 

دانلود تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

دانلود تحقیق نقش فراشناخت در آموزش حل مسأله

دانلود تحقیق رونشناسي باليني

دانلود تحقیق تبيين روانکاوي فرويد

دانلود تحقیق بهبود سرعت يادگيري شبکه هاي عصبي

دانلود تحقیق آرامش ذهنی

دانلود تحقیق آزمون های روانشناسی

دانلود تحقیق اختلالات خلقي

دانلود تحقیق اخـلاق

دانلود تحقیق ترس

دانلود تحقیق تکلیف شب

دانلود تحقیق تعليم و تربيت سازنده

دانلود تحقیق حافظه و تفکر

دانلود تحقیق تیز هوشی

دانلود تحقیق طلاق

دانلود تحقیق كمرويي

دانلود تحقیق عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

دانلود تحقیق نتیجه ازدواجهای خیابانی

دانلود تحقیق محبت

دانلود تحقیق بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

 

 


دانلود ترجمه مقاله Neuromuscular and Cardiovascular Adaptations During Concurrent Strength and Endurance Training in Untrained Menشناسه محصول: 580962
موجود

دانلود ترجمه مقاله Neuromuscular and Cardiovascular Adaptations During Concurrent Strength and Endurance Training in Untrained Men

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

دانلود ترجمه مقاله Neuromuscular and Cardiovascular Adaptations During Concurrent Strength and Endurance Training in Untrained Men

دانلود ترجمه مقاله Neuromuscular and Cardiovascular Adaptations During Concurrent Strength and Endurance Training in Untrained Men

چکیده

این مطالعه اثر تمرینات همزمان قدرتی و استقامتی روی ویژگی های عصبی و عضلانی و ویژگی های استقامتی در مقایسه با تمرین قدرتی یا استقامتی به تنهایی را بررسی می کند. مردان تمرین نکرده به سه گروه تمرین قدرتی (: S 16 نفر)، استقامتی (: E 11 نفر) و یا قدرتی و استقامتی همزمان ( : SE11 نفر) تقسیم شدند. گروه S و E 2 بار و گروه SE 2+2 بار در هفته برای قدرت و استقامت در طول یک دوره ی 21 هفته ای تمرین کردند. حداکثر نیروهای ایزومتریک یکجانبه و درونگرای دوجانبه عضلات ساق پا به طور مشابه در S و SE 20-28٪ افزایش یافت (p <0.01) و بهبودی در نیروهای ایزومتریک توسط افزایش (p <0.05) حداکثر فعال سازی عضلات همراه بود. میزان توسعه نیروی عمل ایزومتریک (p <0.05) تنها در گروه S بهبود یافت. افزایش مساحت عضله مقطع عضله چهار سر رانی در گروه  SE ،(11% p <0.01) بیشتر از گروه S (6% p <0.01) و گروه E (p <0.01 2%) بود. در گروه SE و E توان بیشینه دوچرخه سواری (SE: 17٪ و E: 11٪، p <0.01) و حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش یافت (SE: 17٪، p <0.01 و E: 5٪، NS). این نتایج نشان می دهد که در حال حاضر، تمرین همزمان SE در حد متوسط با حجم 21 هفته در مردان تمرین نکرده مقدار هیپرتروفی عضلانی، قدرت بیشینه و توسعه استقامت را بهینه خواهد کرد، اما توسعه قدرت انفجاری، در مقایسه با و تمرین قدرت یا استقامتی به تنهایی تداخل خواهد داشت.

مقدمه

تمرین قدرتی نوعا منجر به سازگاری عصبی و هیپرتروفیک مسئول در عملکرد قدرتی بهبود عضلات تمرین کرده خواهد شد. (برای مثال افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی و / یا افزایش در تکرر تنش) عمدتا در هفته های اول تمرین و هنگامی که تمرینات قدرتی برای چند هفته ادامه یافته، سازگاری عصبی اتفاق خواهد افتاد، نقش سازگاری های هیپرتروفیک شود به طور فزاینده ای مهم است [14، 37]. از سوی دیگر، تمرین استقامتی باعث بهبود عملکرد هوازی توسط افزایش حداکثر جذب اکسیژن و شاخص های قلب و عروقی خواهد شد [13، 41].

 

 

 

فایل ورد 21 اسلابد


دانلود ترجمه مقاله University-to-industry knowledge transfer,literature review and unanswered questionsشناسه محصول: 580965
موجود

دانلود ترجمه مقاله University-to-industry knowledge transfer,literature review and unanswered questions

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

دانلود ترجمه مقاله University-to-industry knowledge transfer,literature review and unanswered questions

دانلود ترجمه مقاله University-to-industry knowledge transfer,literature review and unanswered questions

این مقاله، ادبیات اقتصادی مربوط به انتقال دانش از دانشگاه به صنعت را مورد بررسی قرار می دهد. مقالات مربوط به این موضوع به چهار دسته تقسیم می شوند. پژوهش در طبقه ی ویژگی های شرکت به طور مستقیم بر روی مسائل شرکت، از جمله سازمان های داخلی، تخصیص منابع، و مشارکت ها تمرکز دارد. در مقابل، تحقیقات جاری در، ویژگی های دانشگاه توجه کمی به شرکت ها های دارنده اختراعات تجاری داشته، بلکه نسبتا به مسائل مربوط به دانشگاه، مانند استراتژی صدور مجوز، مشوق هایی برای استادان در ثبت اختراع، و سیاست های مانند گرفتن عدالت در بازگشت برای مالکیت معنوی متمرکز شده است. شرح جریان تحقیق از نظر گسترش های محلی، رابطه فضایی بین شرکت و دانشگاه ها نسبت به عملکرد از نظر موفقیت انتقال دانش در نظر گرفته می شود. در نهایت، ادبیات کانال های انتقال دانش  به بررسی اهمیت نسبی مسیرهای انتقال مختلف بین دانشگاه ها و شرکت ها، مانند نشریات، ثبت اختراعات، و مشاوره می پردازد. هر یک از این جریان های پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و مقالات کلیدی که روش شناسی ها و نتایج مهم را برجسته کرده و توصیف می کند. در نهایت، یک طرح کلی از موضوعات نیازمند به بررسی بیشتر در هر یک از چهار دسته ارائه شده است.

مقدمه

این مقاله یک بررسی و تفسیر در ادبیات مربوط به انتقال دانش از دانشگاه را فراهم می کند. اهمیت اقتصادی این مسئله انگیزه قابل توجهی را برای تعمیق درک ما از سیستم انتقال دانش فراهم می کند. این مسئله به خوبی درک شده است که ایجاد و به کارگیری دانش جدید همواره عامل اصلی رشد اقتصادی بوده است. این  مورد نیز معمولا پذیرفته شده است که دانشگاه ها یکی از منابع مهم دانش جدید، به خصوص در زمینه های علمی و فن آوری هستند. بنابراین، مهم است که تا تصویری از مکانیسم هایی که بوسیله علم دانشگاهی اقتصاد را به جلو برده اند را آشکار سازیم.

شواهد نشان می دهد که حتی دانش انتقال از طریق کانال های رسمی فن آوری دانشگاه، ثبت اختراع، انتقال می باید و بسیاری از محققان بر این باورند تنها کسر کوچکی از کل انتقال ارزش اقتصادی از دانشگاه ها، کاملا قابل توجه است. به عنوان مثال، انجمن مدیران فناوری دانشگاه (AUTM) تخمین زده اند که صدور مجوز از اختراعات ایجاد شده در موسسات دانشگاهی در طول US$40bn در فعالیت های اقتصادی سهمی داشته و بیش از 270000 شغل در سال مالی 1999 را حمایت کرده است.

 

 

 

فایل ورد 32 ص


دانلود ترجمه مقاله A Literature Review with Citation Analysis of Technology Transferشناسه محصول: 580970
موجود

دانلود ترجمه مقاله A Literature Review with Citation Analysis of Technology Transfer

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

دانلود ترجمه مقاله A Literature Review with Citation Analysis of Technology Transfer

دانلود ترجمه مقاله A Literature Review with Citation Analysis of Technology Transfer

چکیده

در این تحقیق، ما مقالاتی در مورد توسعه نظریه انتقال تکنولوژی (TT) از دهه ی 1970 تا کنون را مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از موتور جستجوی صفحات علمی، ما بیش از 6000 مقاله را از موسسه پایگاه داده اطلاعات علمی استخراج کردیم. سپس، ما 367 مرتبط با مقالات مجله را انتخاب کرده و آنها را با نرم افزار خود توسعه یافته تجزیه تحلیل کردیم. ما دریافتیم که در دهه ی 1970 و 1980 کانون توجه تحقیقات TT روی انتشار بین­المللی فناوری بوده است. به طور ویژه، این مطالعات از مدل های اقتصادی برای مطالعه ی فعالیت های TT و خود تاثیر بر توسعه اقتصادی در سطوح جهانی، ملی و شرکت های بزرگ استفاده کرده است. در دهه ی 1990، با ظهور مطالعات مدیریت تکنولوژی، پژوهش در مورد TT به مسائل تکنولوژیکی، از قبیل مدیریت دانش، علم و تکنولوژی (S&T) سیاست، مدیریت حقوق مالکیت معنوی و عوامل TT تاکید داشته است. مدل TT در دهه ی 2000 (نوع شبکه ای) از مدل TT در دهه ی 1970 (نوع خطی) پیچیده تر بود. ما دو توالی عمده تحقیقات در مطالعه خود را با موفقیت تجزیه و تحلیل کردیم. که، توالی های "اقتصادی" و "مدیریت تکنولوژی" نامیده می شوند. یافته های حاصل از تحقیق به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا هر یک کار خود را در یک توالی ادامه دهد. در نهایت، ما نیز مفهومی ارائه کردیم که در حال حاضر "یک اندازه متناسب برای همه" در مدل TT وجود ندارد. ما بر این باوریم که این مسئله ای است که نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

 

 

 

فایل ورد 18 ص


دانلود مقاله Solar radiation absorption of nanofluids containing metallic nanoellipsoidsشناسه محصول: 580956
موجود

دانلود مقاله Solar radiation absorption of nanofluids containing metallic nanoellipsoids

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله Solar radiation absorption of nanofluids containing metallic nanoellipsoids

دانلود مقاله Solar radiation absorption of nanofluids containing metallic nanoellipsoids

چکیده

نانوذرات فلزی (NP) مواد قابل انتظاری برای جذب تابش خورشیدی ناشی شده از باند جذب تشدید پلاسمون در طیف مرئی و طیف نزدیک بهIR  است که می تواند تغییر شکل NP را تنظیم کند. جذب خطی نوری در ناحیه ی طیف مرئی و نزدیک به IR نانوسیالات آبی حاوی نانو بیضی های فلزی طلا و نقره (NES) با استفاده از مدل ماکسول-گارنت مورد مطالعه قرار گرفت، و ضریب جذب وزنی خورشیدی برای غلظت های مختلف، نسبت ابعاد و اندازه های NE محاسبه شد. نتایج افزایشی در ضریب جذب وزنی خورشیدی تقریبا 54٪ و 86٪ به ترتیب برای  NEهای طلا و نقره، در مقایسه با NP کروی مواد مشابه، نشان می دهد. علاوه بر این، برای کلکتور جذب مستقیم مبتنی بر نانو سیال با با ضخامت 1 سانتی متر، و یک نانوسیال NE های طلا با کسر حجم پایین، نانوذرات کوچک (2.5 نانومتری)، یک نسبت ابعاد بالا  (AR = 4)، ممکن است تا ضریب جذب وزنی خورشیدی نزدیک به شرایط ایده آل تابش جاذب خورشیدی بدست آید.

کلمات کلیدی: نانو ذرات فلزی، جذب تابش خورشیدی

 1. مقدمه

کلکتورهای حرارتی خورشیدی (STC) مبدل های حرارتی هستند که انرژی تابشی خورشید را به انرژی درونی یک مایع (معمولا آب) تبدیل می کنند.

یکی از رایج ترین STC ها جمع آوری صفحه تخت (FPC)است، که به طور گسترده برای برنامه های کاربردی که در آن نور خورشید غیر متمرکز بوده، مورد استفاده قرار می گیرد.  FPC معمولا به وسیله یک سطح جاذب سیاه تشکیل شده به طوریکه انرژی جذب شده به مایع منتقل می شود تا برای ذخیره سازی و یا استفاده دوباره به کار رود. توسعه های طراحی این دستگاه ها بر توسعه ی مواد و اشکال جدید برای سطوح انتخابی سیاه و یا طیفی متمرکز شده اند، ساختارهای جدید به منظور کاهش تلفاتی مانند ساختار لانه زنبوری، به اندازه ی، مایعات جدید برای بهبود عملکرد آن ها ایجاد شده اند (Amri et al., 2014; Suehrcke et al., 2004; Hollands, 1965; Alvarez et al., 2004; Yousefi et al., 2012).

 

 

 

فایل ورد 13 ص


logo-samandehi